<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NKCLW84 height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Våra lantbrukare finns runt om i Skåne och på sina gårdar föder dom upp grisar och nötkreatur. Varje gård är unik, med sin egen historia, men gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum. Närpoducerat svenskt kött där djuren är uppväxta på gårdar, men också slaktade och styckade i Skåne, antingen i Ugglarps eller Hörby. Vilket också innebär korta transporter för djuren. Konceptet kött från Skånska Gårdar är något som många av våra lantbrukare är stolta över samt att få bidra till en levande skånsk landsbygd och biologisk mångfald där artrikedomen frodas.

  Sven Olov & Marianne Axelsson
  På gården Solslätt i skånska Åstorp lyser engagemanget starkt. Sedan år 1985 driver Sven-Olov och Marianne Axelsson, tillsammans med sina två anställda Gitte och Adrian, en helintegrerad grisproduktion med stort fokus på god djuromsorg och hållbar produktion. Idag har de 178 suggor och 196 hektar mark där de odlar kvalitetsvete och spannmål för grisarna.

  ”Då vi har en helintegrerad besättning och själv odlar spannmålet till grisarna kan vi säkerställa att alla delar i verksamheten håller högsta kvalitet. Det känns tryggt att kunna följa grisarnas utveckling och välmående, säger Sven-Olov.”
  Daniel Schuman
  I en skånsk idyll utanför Hörby bor lantbrukaren Daniel Schuman tillsammans med sin fru Kajsa och deras två barn Charlie och Hilda. Tillsammans med Kajsas familj driver de en nötproduktion med 500 djur på Ekerödsgården. Verksamheten drivs nu av tredje generationen inom familjen.

  ”Det är mycket arbete och långa dagar men det finns så mycket positivt som gör lantbruksyrket till något extra. När djuren mår bra mår jag bra och när vi nu dessutom får möjlighet att leverera till det regionala varumärket Skånska Gårdar blir man verkligen stolt över att vara en skånsk lantbrukare, säger Daniel.”